Gościniec Zapiecek „Przyjacielem Mazurskiej Przyrody”!

Informacja o projekcie „Przyjaciel mazurskiej Przyrody”
Gościniec Zapiecek otrzymał ekoznak nr. 010

Mazurski Park Krajobrazowy utworzony został w 1977r jako jeden z trzech pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Na obszarze Parku zajmującym powierzchnię ok. 53 000 ha skupiły się najatrakcyjniejsze walory mazurskiej przyrody.

Od dawna tereny te przyciągają turystów korzystających z różnych form rekreacji. Odpowiedzią na to stały się różnego rodzaju kategorie obiektów turystycznych: hotele, pensjonaty, stanice wodne, pola namiotowe, kwatery agroturystyczne, firmy udostępniające spływy kajakami i przewozy łodziami, stadniny koni, kąpieliska wraz z wypożyczalniami sprzętu wodnego itp.

W interesie dobrze pojętej ochrony przyrody Mazurskiego Parku jest, aby obiekty te mogły świadczyć usługi o najwyższej jakości. Jakość ta, z kolei jest też związana z bezpieczeństwem ekologicznym obiektów, stosowaniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska, legalnością prawną oraz estetyką architektury i zagospodarowania terenu.

Na takich podstawach oparty został projekt przeglądów ekologicznych obiektów turystycznych znajdujących się w granicach Parku. Efektem pozytywnej oceny z przeglądu będzie uzyskanie ekoznaku „Przyjaciel Mazurskiej Przyrody”.  Projekt ten ma kilka celów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.

Cele przyrodnicze:

  • eliminowanie negatywnych wpływów turystyki na układy przyrodnicze
  • poprawa i utrzymanie pozytywnych rozwiązań stosowanych w obiektach

Cele społeczne:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej właścicieli obiektów oraz osób korzystających
  • motywacja mieszkańców do dbałości o estetykę posesji i stan środowiska, poprawa wizerunku Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Cele ekonomiczne:

  • wypromowanie marki „Przyjaciel mazurskiej Przyrody” jako regionalnego ekoznaku jakości produktów turystycznych
  • podniesienie atrakcyjności obiektów turystycznych zlokalizowanych w granicach Mazurskiego Parku krajobrazowego.

Polityka prywatności | Gościniec Zapiecek Krutyń Mazury | Wykonanie MCS Group